Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2BD6D
Tổng nét: 20
Bộ: thi 尸 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ùa ra