Có 1 kết quả:

nghề
Âm Nôm: nghề
Unicode: U+2BDAE
Tổng nét: 10
Bộ: công 工 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nghề

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nghề nghiệp; nghề nông