Có 1 kết quả:

xài
Âm Nôm: xài
Unicode: U+2BDB0
Tổng nét: 14
Bộ: công 工 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn xài, tiêu xại; xơ xài