Có 1 kết quả:

thạo
Âm Nôm: thạo
Unicode: U+2BDB1
Tổng nét: 14
Bộ: công 工 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thạo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thạo nghề