Có 1 kết quả:

thợ
Âm Nôm: thợ
Unicode: U+2BDB3
Tổng nét: 16
Bộ: công 工 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thợ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thước thợ