Có 1 kết quả:

trở
Âm Nôm: trở
Unicode: U+2BDB7
Tổng nét: 11
Bộ: kỷ 己 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trở về