Có 1 kết quả:

gần
Âm Nôm: gần
Unicode: U+2BDBE
Tổng nét: 5
Bộ: nhân 人 (+3 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gần

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)