Có 1 kết quả:

cưởng
Âm Nôm: cưởng
Tổng nét: 11
Bộ: cân 巾 (+8 nét)
Unicode: U+2BDC6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cưởng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)