Có 1 kết quả:

nỉ
Âm Nôm: nỉ
Tổng nét: 13
Bộ: cân 巾 (+10 nét)
Unicode: U+2BDCD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nỉ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

áo nỉ