Có 1 kết quả:

giấy
Âm Nôm: giấy
Tổng nét: 13
Bộ: cân 巾 (+11 nét)
Unicode: U+2BDCF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giấy tờ; hoa giấy