Có 1 kết quả:

đũng
Âm Nôm: đũng
Tổng nét: 15
Bộ: cân 巾 (+13 nét)
Unicode: U+2BDD0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đũng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đũng quần