Có 1 kết quả:

luôn
Âm Nôm: luôn
Tổng nét: 19
Bộ: cân 巾 (+16 nét)
Unicode: U+2BDD3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

luôn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

luôn luôn