Có 1 kết quả:

choai
Âm Nôm: choai
Unicode: U+2BDE4
Tổng nét: 14
Bộ: yêu 幺 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

choai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

choai choai