Có 1 kết quả:

phản
Âm Nôm: phản
Tổng nét: 11
Bộ: nghiễm 广 (+8 nét)
Unicode: U+2BDF0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phản

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phản gỗ