Có 1 kết quả:

mênh
Âm Nôm: mênh
Unicode: U+2BE0F
Tổng nét: 24
Bộ: nghiễm 广 (+21 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mênh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mênh mông