Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 10
Bộ: cung 弓 (+7 nét)
Unicode: U+2BE36
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái ná