Có 1 kết quả:

giỡn
Âm Nôm: giỡn
Tổng nét: 11
Bộ: cung 弓 (+8 nét)
Unicode: U+2BE37
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giỡn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)