Có 1 kết quả:

phím
Âm Nôm: phím
Tổng nét: 15
Bộ: cung 弓 (+12 nét)
Unicode: U+2BE3F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phím

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phím đàn