Có 1 kết quả:

bay
Âm Nôm: bay
Tổng nét: 17
Bộ: sam 彡 (+15 nét)
Unicode: U+2BE4A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bay nhảy