Có 1 kết quả:

mướn
Âm Nôm: mướn
Unicode: U+2BE57
Tổng nét: 11
Bộ: xích 彳 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mướn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuê mướn, làm mướn