Có 1 kết quả:

muốn
Âm Nôm: muốn
Tổng nét: 7
Bộ: tâm 心 (+3 nét)
Unicode: U+2BE70
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

muốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ham muốn, mong muốn