Có 1 kết quả:

nhớ
Âm Nôm: nhớ
Unicode: U+2BE88
Tổng nét: 9
Bộ: tâm 心 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhớ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ghi nhớ, nhớ ra