Có 1 kết quả:

dạn
Âm Nôm: dạn
Tổng nét: 10
Bộ: tâm 心 (+7 nét)
Unicode: U+2BE92
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

dạn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dạn dĩ, dầy dạn