Có 1 kết quả:

muốn
Âm Nôm: muốn
Tổng nét: 10
Bộ: tâm 心 (+7 nét)
Unicode: U+2BE93
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

muốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ham muốn, mong muốn