Có 1 kết quả:

căm
Âm Nôm: căm
Tổng nét: 13
Bộ: tâm 心 (+9 nét)
Unicode: U+2BEA6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

căm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

căm thù