Có 1 kết quả:

ngơi
Âm Nôm: ngơi
Tổng nét: 14
Bộ: tâm 心 (+10 nét)
Unicode: U+2BEB1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngơi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nghỉ ngơi