Có 1 kết quả:

thao
Âm Nôm: thao
Tổng nét: 12
Bộ: tâm 心 (+9 nét)
Unicode: U+2BEBC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thao (vui vẻ)