Có 1 kết quả:

ngợp
Âm Nôm: ngợp
Unicode: U+2BEC5
Tổng nét: 14
Bộ: tâm 心 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngợp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

choáng ngợp