Có 1 kết quả:

phũ
Âm Nôm: phũ
Tổng nét: 16
Bộ: tâm 心 (+12 nét)
Unicode: U+2BEC9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phũ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phũ phàng