Có 1 kết quả:

sửng
Âm Nôm: sửng
Tổng nét: 20
Bộ: tâm 心 (+16 nét)
Unicode: U+2BEDC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sửng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sửng sốt