Có 1 kết quả:

nhãng
Âm Nôm: nhãng
Unicode: U+2BEE0
Tổng nét: 20
Bộ: tâm 心 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhãng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sao nhãng