Có 1 kết quả:

tủi
Âm Nôm: tủi
Unicode: U+2BEE3
Tổng nét: 21
Bộ: tâm 心 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tủi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tủi thân