Có 1 kết quả:

nhờn
Âm Nôm: nhờn
Unicode: U+2BEE4
Tổng nét: 21
Bộ: tâm 心 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhờn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khinh nhờn