Có 1 kết quả:

cổng
Âm Nôm: cổng
Unicode: U+2BF0C
Tổng nét: 10
Bộ: hộ 戶 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cổng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cổng tre, cổng chào, cổng rả, cổng tán