Có 1 kết quả:

ngõ
Âm Nôm: ngõ
Tổng nét: 11
Bộ: hộ 戶 (+7 nét)
Unicode: U+2BF0E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngõ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cửa ngõ