Có 1 kết quả:

rẩy
Âm Nôm: rẩy
Unicode: U+2BF19
Tổng nét: 8
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rẩy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rẩy nước