Có 2 kết quả:

lóclúc
Âm Nôm: lóc, lúc
Unicode: U+2BF1A
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lóc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lóc thịt, lóc da

lúc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

một lúc