Có 1 kết quả:

chõ
Âm Nôm: chõ
Tổng nét: 9
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Unicode: U+2BF20
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chõ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chõ vào