Có 1 kết quả:

bộn
Âm Nôm: bộn
Unicode: U+2BF55
Tổng nét: 11
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bộn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)