Có 1 kết quả:

giam
Âm Nôm: giam
Unicode: U+2BF5D
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giam

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giam giữ