Có 1 kết quả:

nhem
Âm Nôm: nhem
Unicode: U+2BF66
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhem

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhem lửa