Có 1 kết quả:

quăng
Âm Nôm: quăng
Unicode: U+2BF76
Tổng nét: 13
Bộ: thủ 手 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quăng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quăng ném