Có 1 kết quả:

thả
Âm Nôm: thả
Unicode: U+2BFC7
Tổng nét: 13
Bộ: phác 攴 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thả ra