Có 1 kết quả:

sửa
Âm Nôm: sửa
Unicode: U+2BFD0
Tổng nét: 15
Bộ: phác 攴 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sửa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sửa đổi