Có 1 kết quả:

vài
Âm Nôm: vài
Unicode: U+2BFDF
Tổng nét: 19
Bộ: phác 攴 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)