Có 1 kết quả:

chữ
Âm Nôm: chữ
Tổng nét: 10
Bộ: văn 文 (+6 nét)
Unicode: U+2BFF0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chữ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chữ viết, chữ nghĩa