Có 1 kết quả:

xế
Âm Nôm: xế
Tổng nét: 17
Bộ: đẩu 斗 (+13 nét)
Unicode: U+2BFF8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xế chiều; xế tà