Có 1 kết quả:

nạo
Âm Nôm: nạo
Unicode: U+2BFF9
Tổng nét: 10
Bộ: cân 斤 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nạo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái cân (cái cân)