Có 1 kết quả:

tày
Âm Nôm: tày
Tổng nét: 18
Bộ: phương 方 (+13 nét)
Unicode: U+2C01B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tày

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tày (bằng, đều)