Có 1 kết quả:

đao
Âm Nôm: đao
Unicode: U+2C036
Tổng nét: 11
Bộ: nhật 日 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)